top of page

OPĆENITO:

Ova Pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju se na mrežno mjesto i mobilnu aplikaciju društva BAR I MORE d.o.o. sa sjedištem na adresi Lina Bolmarčića 39, 51511 Malinska, namijenjene potrošačima u Republici Hrvatskoj, dostupne na www.kingscaffemalinska.com/ („Mrežno mjesto") na kojemu mi BAR I MORE d.o.o., prikupljamo određene osobne podatke. Pažljivo pročitajte ova Pravila o zaštiti privatnosti jer sadrže važne informacije koje olakšavaju razumijevanje naših praksi u odnosu na sve osobne podatke koje nam pružite ili koje na neki drugi način prikupljamo u kontekstu Mrežnog mjesta („Osobni podaci”). BAR I MORE D.O.O.(„mi”) jest voditelj obrade Osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju.

Poštujemo vašu privatnost te smo predani očuvanju sigurnosti vaših Osobnih podataka i rukovanju tim podacima u skladu s našim zakonskim obvezama na temelju primjenjivih zakonskih propisa u području zaštite podataka.

bottom of page